Ishøj Karate Klub
0,00 DKK
Produktet kan ikke købes

Ishøj Karate Klub

Ishøj Karate klub (tidligere Kanku Karate Do-Kai SKIF) har eksisteret siden 1979,

og er hjemmehørende i Ishøj kommune.

I Ishøj Karate klub har vi en klar ansvars- og opgavedeling mellem bestyrelse og

instruktører. Således er det bestyrelsen, der tager sig af de eksterne relationer og

opgaver (kontakt til kommune etc.), som ikke har direkte med karatetræningen at gøre,

mens instruktørgruppen bruger hovedparten af deres resurser på gennemførelse og

udvikling af karatetræningen.

I samarbejde skal de to instanser i foreningen skabe de bedste rammer for medlemmerne,

så alles interesser og holdninger tilgodeses bedst muligt.

I Ishøj karate klub vil vi motivere karate udøvere til at forholder sig realistisk og kritisk

til det at træne karate. Der lægges således op til at udøverne er med til at tage et ansvar

for deres egen træning. Instruktørernes betragter sig selv som konsulenter til udøverne, og

sammen udformer men de bedste rammer for at udvikle sig selv og sin træning ud fra de

målsætninger man har.

Vi gør hermed karatetræningen til et personligt anliggende. Vi tror på at motivation for

træningen styrkes gennem medindflydelse og frihed til at vælge, hvor man vil bruge sine

kræfter, og hvordan man vil forme sin egen træning.

Instruktørgruppen omfatter ikke en egentlig chefinstruktør. Dette medvirker til større

åbenhed og mulighed for diskussioner om træningen.

Det betyder at alle instruktører bliver nødt til at være velovervejede og åbne for

nytænkning, når det gælder metoder, målsætning og indhold.

Bestyrelsen arbejder demokratisk og uafhængigt af instruktørerne. Formand og kasserer

arbejder og virker i traditionel forstand. Resten af bestyrelsesmedlemmerne står som

koordinatorer af forskellige aktivitetsområder. Der arbejdes ikke med faste udvalg.

Ethvert medlem som ønsker en ny aktivitet kan tage kontakt til bestyrelsen, som hjælper

med dannelsen af et midlertidige udvalg. Herigennem sikres det at medlemmerne får

indflydelse og medansvar for klubben.Aktiviteter

Udover karatetræning, vægtes det sociale samvær i klubben højt. Vi bestræber os på at

lave arrangementer af forskellig karakter, så der også foregår andet end lige karate.

Vi har f.eks. et dejligt klublokale, som vi har indrettet i Ishøj Idrætscenter, og der er åbent,

når der er nogen der tager initiativ til det. Her kan man hygge sig med de andre, og det er

en god lejlighed til at møde de andre, som man normalt ikke træner/snakker så meget med

til daglig.Dialog

Vi har i klubben en dejlig stor og blandet flok af unge, som kommer godt ud af det med

hinanden, uanset alder, køn, herkomst og andre forskelligheder, od det et er vi utrolig

glade for. Ishøj kommune har på den foranledning tilbudt os at være med i dialogprojektet,

hvor vi nu har medvirket i snart 5 år og har derved haft en god kontakt til kommunen, samt

mange andre foreninger og instanser.

Vi nyder at være med til at skabe et sted hvor ALLE føler sig trygge, velkomne og respekteret.
Nye hold starter nuÅbent hus mandag d. 20 august kl. 17.Kom og se på træningen, få en kop kaffe, og mød

trænerne.Nyt børnehold

Starter tirsdag d. 21 august kl. 17.

Man skal være mellem 8-14 år.Nyt voksenhold

Starter onsdag d. 22 august kl. 20.

Man skal være fyldt 15 år

Varenummer
Ishøj Karate Klub

Tak

Følgende produkt(er) er nu lagt i kurven

Køb mere